Ikusi dena - Gorbatak eta Zapiak - FORMALA - GIZONA